Dịch vụ tài chính

Giao dịch tại công ty cổ phần chứng khoán BOS, quý khách hàng có thể ứng trước tiền bán chứng khoán ngay khi lệnh vừa khớp với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và lãi suất ưu đãi.

Khi có nhu cầu ứng trước tiền bán, quý khách có thể thực hiện theo một trong những cách sau:

 1. Ứng trước trực tiếp tại Sàn giao dịch :

-     Quý khách cung cấp số tài khoản, CMND cho nhân viên giao dịch

-      Nhân viên môi giới sẽ tiến hành ứng trước cho khách hàng trên hệ thống.

-      Tiền sẽ được chuyển về tài khoản chứng khoán của khách hàng ngay sau đó.

 1. Ứng trước qua điện thoại:

-     Quý khách gọi điện theo số 0243.936.8366.

-     Khách hàng cung cấp các thông tin yêu cầu như: Số tài khoản, họ tên chủ tài khoản, .. và số tiền cần ứng trước.

-     Nhân viên giao dịch sẽ thực hiện ứng trước cho khách hàng trên hệ thống, tiền sẽ được chuyển về tài khoản chứng khoán của khách hàng ngay sau đó.

 

LÃI SUẤT ỨNG TRƯỚC

Quý khách hàng có thể ứng toàn bộ số tiền bán sau khi đã trừ phí giao dịch bán, thuế TNCN, lãi suất ứng trước. Lãi suất ứng trước đang được áp dụng tại BOS xem “Tại đây”

 • Điều kiện sử dụng:

Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại BOS.
Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ phải ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ theo mẫu của BOS để mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại BOS
Khách hàng ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch ký quỹ.

 • Quy định về thời hạn cho vay và lãi suất vay:
  Thời hạn cho vay tối đa: 90 ngày. Có thể xem xét gia hạn thêm thời gian cho vay tối đa: 90 ngày.
 • Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ xem “Tại đây”
 • Về lệnh gọi ký quỹ bổ sung (Margin call):

  Đầu ngày giao dịch, căn cứ vào tỉ lệ giao dịch ký quỹ hiện tại của khách hàng, nếu thấp hơn tỉ lệ an toàn theo quy định của BOS, BOS sẽ gửi thông báo đến Khách hàng (theo phương thức liên lạc khách hàng đã đăng ký với BOS) để yêu cầu Khách hàng bổ sung Tài sản đảm bảo (nộp thêm tiền ký quỹ/bán bớt chứng khoán) để đưa tỉ lệ lệ ký quỹ lên mức an toàn.
 • Danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ:

  Danh sách mã chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành của BOS vui lòng xem “Tại đây”

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status