Danh mục ký quỹ


Giao dịch ký quỹ là công cụ sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của BOS để mua các chứng khoán niêm yết nhiều hơn sức mua thông thường

 • Ưu điểm của sản phẩm
  • Không cần ký hồ sơ mỗi lần vay
  • Tự động giải ngân, thu nợ tự động khi tài khoản có tiền
  • Đăng ký một lần duy nhất
  • Không phải đặt tiền cọc ban đầu
  • Tỷ lệ cho vay cao, danh mục cho vay phong phú
  • Sức mua (đòn bẩy) tự động
 • Lãi suất dịch vụ: Xem chi tiết tại Biểu lãi suất dịch vụ tài chính “Tại đây"

Danh sách các cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ tại BOS

Ngày Nội dung
{{news.Date | date:'dd/MM/yyyy'}} {{news.Title}}

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status