Hướng dẫn Mở Tài Khoản


Để bắt đầu giao dịch chứng khoán tại BOS, Khách hàng cần thực hiện mở Tài khoản giao dịch chứng khoán. Tài khoản này dùng để giao dịch, quản lý tiền và chứng khoán.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong những cách sau:

  • Mở tài khoản trực tiếp tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch trên cả nước của BOS
  • Mở tài khoản online Tại đây

Hồ sơ mở tài khoản chứng khoán bao gồm:

  1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (Dành cho cá nhân): 02 bản
  2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (Dành cho tổ chức): 02 bản
  3. Và các giấy tờ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024. 3936 8366 Fax:024. 3936 8377 Email:contact@bos.vn