Biểu phí dịch vụ chứng khoán phái sinhCông ty Cổ phần Chứng Khoán BOS trân trọng thông báo:

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Áp dụng từ 21/03/2020

I. Chính sách dịch vụ Chứng khoán phái sinh
1.1 Chính sách dịch vụ Chứng khoán phái sinh
Nội dung Mức
  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 15%
  Tỷ lệ duy trì 80%
  Tỷ lệ cảnh báo 90%
  Tỷ lệ xử lý 95%
  Tỷ lệ giữ lại tiền tại BOS so với VSD 5%
  Giới hạn vị thế Với cá nhân: 5000 hợp đồng
Với tổ chức: 10.000 hợp đồng
Với tổ chức chuyên nghiệp: 20.000 Hợp đồng
  Giới hạn 1 lệnh 500 hợp đồng/ lệnh
  Thời gian thông báo nộp kỹ quỹ bổ sung Từ 16h30’ ngày T0 Khách hàng nhận thông báo yêu cầu nộp bổ sung ký quỹ qua các kênh liên lạc đã được xác nhận (SMS, email)
  Thời gian xử lý TK của KH Sau 8h45’ ngày T+1 BOS sẽ xử lý khách hàng chưa thực hiện yêu cầu ký quỹ bổ sung
1.2. Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ
  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 4%
  Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày T-3 6%
  Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày T-1 9%
  Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ 80%
  Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì 85%
  Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý 90%
  Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) Ngày T-1
  Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) Trước 15 giờ ngày T
  Khoản bồi thường do mất khả năng thanh toán thực hiện Hợp đồng 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán
  Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức Với tổ chức: 10.000 hợp đồng
Với tổ chức chuyên nghiệp: 20.000 Hợp đồng
II. Biểu phí dịch vụ Chứng khoán phái sinh:
STT Nội dung Mức Phí
1 Phí đóng mở HĐTL chỉ số VN30 4.000 đồng/hợp đồng/giao dịch
Phí đóng mở HĐTL trái phiếu chính phủ 10.000 đồng/hợp đồng/giao dịch
2 Phí trả HNX (HĐTL chỉ số VN30) 2.700 đồng/hợp đồng/giao dịch
Phí trả HNX (HĐTL TPCP) 4.500 đồng/hợp đồng/giao dịch
3 Thuế thu nhập cá nhân 0,05%/hợp đồng/giao dịch
4 Phí quản lý vị thế qua đêm 2.550 đồng/hợp đồng/ngày
5 Phí quản lý tài sản 0,0024%/ngày
(Thu tối thiểu 320.000 đồng/tháng và tối đa 1.600.000 đồng/tháng)
6 Phí nộp rút tiền lên VSD 5.500 đồng/lần (nộp/rút)
7 Lãi suất thanh toán trả chậm tiền ứng trước (13,5%/360)*Số tiền hỗ trợ
8 Phí rút tiền từ TKPS sang TKNH Theo quy định của NH theo từng thời kỳ.
9 Phí chuyển khoản từ TKCS sang TKPS và ngược lại Miễn phí.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status