sự kiện

{{event.Symbol}} - {{event.EventTitle}}
Mã CK: {{event.Symbol}}
Sự kiện: {{eventType.TypeName}}
Ngày chốt: {{event.RecordDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Ngày đăng ký: {{event.RegistrationDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Ngày thực thi: {{event.ExecutionDate | date:'dd/MM/yyyy'}} Các sự kiện khác của {{event.Symbol}}

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status