Tổng quan thị trường

Cập nhật lúc: {{selectedIndex.Date | date:'HH:mm:ss dd/MM/yyyy'}}

INDEX: {{selectedIndex.IndexCurrent | number:2}} {{selectedIndex.IndexChange | number:2}} / {{selectedIndex.IndexPercentChange | number:2}}%

SLGD : {{selectedIndex.TotalTrade | number:0}}

KLGD : {{selectedIndex.TotalVolume | number:0}}

GTGD : {{selectedIndex.TotalValue/1000000000 | number:2}} Tỷ

Mã CK Giá % Thay đổi Khối lượng
{{quote.Symbol}} {{quote.PriceCurrent / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange * 100 | number:2}}% {{quote.TotalVolume | number:0}}

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status